Min kyrka

 
 

Jag undrade mycket över var min kyrka fanns, på den tiden som vi hade kvar vår gamla lokal? Ett flertal kollegor sa då att jag snart skulle finna min kyrka, mitt kyrkorum och jag kände själv att jag snart skulle finna den. Jag sökte på många olika sätt och fann då och då intressanta objekt, men dessa objekt blev aldrig min kyrka. Det hände att jag snubblade på mållinjen, bland annat då det gällde Pater nostrekyrkan i Majorna, som sedermera blev förskola.

En dag när jag var på väg till jobbet, sa en inre röst – Här finns din kyrka. Jag tittade mig entusiastiskt runt, men där fanns ingen lokal som skulle kunna vara tänkbar som kyrkorum. Jag tittade mig runt och undrade om jag missade något? Plötsligt när jag stod där på trottoaren och spejade så kände jag mina fötter tydligt förankrade i marken, så automatiskt tittade jag ner på mina fötter och insåg – att här är min kyrka. Det spelade ingen roll var jag befann mig, för där jag var där var min kyrka.

Jag använder gärna begreppet Gud, för att påvisa att man inte kan ta patent på begreppsord, och av samma anledning använder jag väldigt medvetet ordet kyrka. Det är anledningen till att det var självklart att The Church of Good Will skulle innehålla ordet kyrka (Church).

För vad betyder kyrka egentligen? Jag skall börja med att berätta vad det inte står för. Ordet kyrka är inte ett begrepp för religion som vissa vill pålysa, till exempel är inte kristendom en kyrka utan en religion/trosuppfattning/organisation. Kyrka och tempel är likvärdiga begreppsord, så kyrka är en boning, byggnad, rum, plats, etc. Ordet kyrka kommer troligtvis från det grekiska ordet ”kyriaka”, som betyder ”Herrens” det vill säga Herrens egendom, hans tillhörighet. Kyrkan är inte någon organisation eller inrättning som människan har skapat – den är Herrens skapelse. Så enkelt uttryckt skulle man kunna säga att det är en helig plats, oavsett om det är en byggnad eller en plats i naturen som är skapad av Guds ande eller vilket begreppsord du nu använder. Den blir helig för att vi samlas där i denna kraft, det är på så sätt det blir en skapelse av Gud som vi alla är en del av.

Jag vet att ordet i allmän mening används på olika sätt, såväl i vardagsspråk som på högskolenivå. Och det tycker jag är okej. Men jag vill gärna poängtera och påvisa vad jag och The Church of Good Will utgår ifrån då vi använder ordet kyrka.

Slut dina ögon och känn på ordet kyrka … vad innebär det för dig?

Om man däremot lägger till Svenska-, Pingst-, Spiritualistiska-kyrkan, etc. så blir det med ens en organisation/religion, men det är inte ordet kyrka som skapar organisationen/religionen utan ordet som står framför.

Ett av de allra vackraste uttrycken jag vet är  Be the church (var kyrkan). För vår egen boning är den allra viktigaste och heligaste av alla kyrkor. Det är där vi tillåter oss att vara av det gudomliga och inser det gudomliga i våra väsen. Så ni kan tänka er när alla våra kyrkor möts så bildar vi tillsammans en magnifik kyrka oavsett var och när vi samlas i kraften.

För att kunna vara sin egen kyrka behöver kropp, själ och ande vara i balans – själslig frid.

Första gången som jag hörde Peter LeMarc sjunga ”Min kyrka”, så slog något an i mig och jag kände starkt hur han sjöng om ”Min kyrka”.

En länk om du aldrig hört ”Min kyrka” med Peter LeMarc eller vill njuta av den igen.
https://www.youtube.com/watch?v=TJ7u3co2aU0

All kärlek till er
Hasse Nyander

 

 

 

 

Kom så tar vi ett steg mot framtiden!

 

  

Kom så tar vi ett steg mot framtiden, för att sedan kunna ta ännu ett steg. Vart kan du börja i ditt liv med din resa och dess utvecklande färd? Enligt mig så är det enklare än man tror, för det är bara att vända sig till sig själv och sitt sanna inre. Var står jag? Vad står mest i vägen för mig i livet och i min vandring? Det är där du skall börja.

Jag ber dig att i lugn och ro sätta dig ner och blunda. Rikta ditt fokus till ditt spontana andetag - uppleva rytmen av ditt andetag. Sen ditt hjärtas frekvens och tillåt dig sedan att känn din andes frekvens. När du känner dig lugn och bekväm inom dig, ber jag dig att tona in på  vad det är som hindrar eller handikappa dig i din tillvaro. Låt tankarna komma och gå, utan att lägga dig i dem för dessa tankar kommer hjälpa dig att inse och förstå. När du fått en inre känsla var dina hinder består av, ber du om den utveckling och de möjligheter som du behöver för att gå vidare i process. Med all sannolikhet kommer inte process gå tillväga på det sätt som man logiskt skulle kunna tro eller förvänta sig, utan på ett universellare och smartare sätt. Kanske inte heller på det sätt som du önskade, utan på ett sätt som ger dig utveckling och resultat.

Förr när jag inte förstod och insåg livet spelregler, så kunde jag be om saker och sedan bli upprörd över vad som hände. Idag vet jag att detta är möjligheter att uppnå det jag önskade. När jag bett om att få bli fri från någon rädsla, har jag blivit tvungen att bemöta rädslan för att kunna bli vännen den och sedermera låta den upplösas och elimineras. Om jag har bett om styrka har jag automastiskt inte blivit stark utan jag hamnat i skeden genom livet som stärkt mig och då också blivit en bestående styrka. När jag önskat utveckla min medkänsla, har jag inte helt plötsligt blivit en mer medkännande människa, utan då utsatts för möjligheter till att testa och utveckla min medkänsla tills den blivit till något naturligt och vackert. Som du förstår med dessa exempel så finns inga genvägar inga snabba fix, bara rent arbete med utmaningar och givna möjligheter.

Universum förser oss inte med hinder utan endast möjligheter till utveckling, vilket vi ibland ser som hinder. Så låt hindren bli möjligheterna till utveckling mot ditt sannare jag.

Lycka till med ditt självläkande och kom ihåg att varje lite del som förändras hos dig påverkar din omgivning och den värld vi lever i. För genom att växa och utvecklas så växer och utvecklas världen.

Med kärlek
Hasse Nyander

 

Vi och dom

 
 
Det kommer inte kunna ske några förändringar på ett stort och avgörande plan, förrän vi slutar att se mänskligheten i vi och dom. Detta gäller i alla grupperingar oavsett indelning och grupptillhörig, för det är först när vi ser mänskligheten i vi så kan vi tillsammans börja göra den stora förändringen. Så det viktigaste i nu är att förmedla och inse att vi är ETT, vi är alla sammankopplade på ett energimässigt plan. Vår stora lärdom nu är att lära oss att vi är ETT. Först då kan förändring och det paradigmskifte ske som så många av oss väntar på.
 
Tack och lov så har avståndet mellan vi och dom hela tiden krympt genom historien och hela tiden så har ”viet” expanderat. Detta är något som fortgått hela tiden och kommer att fortgå till vi alla är ETT.
 
Som exempel på detta: Förr stred man mellan gårdagarna, det var den tidens vi och dom, sen blev det mellan byarna för att expandera till att bli mellan landskap. Detta expanderande av ”viet” fortgick till det blev vi i Sverige, vi i Skandinavium, vi i Europa … och det är ungefär där vi står idag. Så tittar vi bara genom historiken så förstår vi att vi är i ett sådant expanderande hela tiden och kommer att vara.
 
En dag kommer inte vi och dom existera utan hela mänskligheten har insett att vi är ETT och då finns endast VI.
 
Det finns möjligheter till lektioner i detta för oss varje dag i vår egen vardag. Varje gång du expanderar ditt vi och låter dom bli ett med ditt vi, så har du tagit ett steg i utvecklingen – ett steg i expanderandet av vad som är vi.
 
Vi säger ofta vi Svenskar, men det finns även vi och dom inom detta vi begrepp. Det är dags att sudda ut dessa gränsdragningar och tillsammans kan vi skapa den stora förändringen. Varje lite steg är ett steg i utvecklingen mot paradigmskiftet.
 
Lycka till mina vänner – livet är en skola och se till att ta möjligheterna till lärdom och utveckling som finns i dess system. Jag tänker anta utmaningen och göra mitt bästa, tänker du?
 
Med kärlek
Hasse Nyander