Det organiserade flödet

 
Sedan en tid tillbaka så håller jag på att arbeta med textmaterialet till block 2 i själavårdsutbildningen, vars huvudtema är sorg. I det senaste numret av Livsenergi så kom min krönika om sorg och bemötande, sen råkade jag springa på inne på Livsenergis hemsida en äldre krönika om den individuella sorgen. Livet är underbart och förunderligt, nu kan jag till och med låta mig inspireras av mina egna texter till den nya som jag håller på med. Hela livet är fullt med dessa händelser som ser ut att bara ske helt slumpmässigt, men som har ett tydligt organiserat flöde då allt sker i en samstämmighet - inget som kommit av slumpen här inte. Det gäller helt enkelt att lära sig att se dem, ta dem till sig och inse dess stora värde i processen. Man skulle likväl kunna ”klicka” bort dem då de dök upp, som om de endast vore tillfälligheter och gå miste om deras värdefulla inputs i processen.

Jag har märkt att ju mer jag lägger märket till dessa fenomen och ger min uppmärksamhet till dem, ju fler blir de. Jag inser att allteftersom man blir i en samstämmighet med universum och upplever denna samstämmighet, ju mer blir man en del i dess organiserade flöde. Ett organiserat flöde som vi alla är en dela av, det gäller bara att lära sig att följa med i dess rörelse och inte sträva emot den.

Ni kanske inte tror på det organiserade flödet, då ni tidigare i livet följt ett flöde och det inte blev som ni hade tänkt er det. Men det är inte alltid att det blir såsom vi tänker oss det, utan på det bästa möjliga sättet. Vilket oftast är mycket bättre än det vi skapat via vår tanke, så i det hela gäller det att lära sig att släppa sin förhands utformade tanke för att acceptera flödets tillvägagångssätt.

Med tiden när man lärt sig att ha tillit till detta flöde, släppa kontrollen och tillåter det bara att ske. Så känns ibland som om att det bara är att sitta ner och se på hur allt löser sig till det bästa. Jag upplever mig leva i ett sådant flöde just nu. Det hela kanske låter passivt, men det är allt annat än passivt. Den stora skillnaden är att man arbetar med flödet inte strävar emot det, men självklart så måste man aktivt ta tillvara på flödets möjligheter. För faktum är att detta är en väldigt aktiv period och det gäller att hänga med i svängarna. För hur lätt är det inte att stoppa upp och låta flödet ebba ut.

Jag har i flera år hört om mina förändringar yrkesmässigt och önskat dem, men inte sett skymten av dem. Men sedan jag i våras tog två avgörande steg så har sak efter sak bara hänt och fallit på plats på ett makalöst sätt. Jag kan inte låta bli att undra om universum väntade på mina avgörande steg eller om det var jag som snällt fått invänta tiden tills den var mogen för skedet – eller kanske rent av en kombination.

Detta gör att jag kommer kunna släppa taget om saker som fyllt sin funktion för att kliva vidare in i det nya som komma skall – det som redan är. Förväntansfull och överaktiv så banar vi nu vägen mot framtiden – jag och universum.

Med kärlek och inspiration
Hasse Nyander