Sorg är en stor del av våra liv.


Jag tror inte vi kan gradera sorgen, den är vad den är för den som sörjer. Hur vi uppfattar sorg är högst personligt och den subjektiva upplevelsen går ju inte att mäta, lika lite som vi kan mäta smärta och smärtpåverkan eftersom dessa också är helt individuella och ibland även kulturellt grundade.

Vi kan dock se att en del sorger med tiden lämnar oss medan andra dröjer kvar, för att kanske aldrig gå över. Vi lär oss helt enkelt att leva med dem. Jag möter många via mitt arbete som bär på sorg och kan lätt känna deras smärta.

Detta har förmodligen inte bara att göra med min mediala förmåga, utan också för att jag själv känt sorg och dess smärta. Hur vi tar oss an att bemöta och bearbeta sorgen är också högst personligt. Jag minns i början av 90-talet då jag själv befann mig i en svår period efter en mycket nära väns bortgång och diskuterade med en kollega på Sahlgrenska som läste psykologi och däribland om sorgprocessens olika stadier. Jag minns hur upprörd jag blev då det inte alls stämde in på de olika stadierna i min process, och hon menade att jag måste känt så och annars sörjt på fel sätt. Hur kan man sörja på fel sätt? Processen är lika individuell som människan själv.

En del av oss kanaliserar och bearbetar sorgen genom tårar, ilska, humor och så vidare, men hur är inte det viktiga. Det viktiga är att vi gör det utifrån oss själva. Jag har en del kunskap om olika sorgebearbetningsprocesser, som sägs gälla för alla. Men min empiriska insikt från mitt arbete som medium och på Sahlgrenska med mera, är att allt som har med sorg att göra, dess process och bearbetning, är högst individuellt och vi har alla olika behov i detta. Ett exempel är att en del behöver få prata medan andra måste få vara för sig själva – inget är mer rätt eller fel. Vi måste inse att vi är olika.

Så tillåt dig att känna din sorg såsom du upplever den, tillåt den att ha den process som passar dig och låt det ta den tid som behövs. Det är processen i sig som är viktigast, inte hur den gick till eller om den följde det exakta psykologiska skolboksmönstret. Det är också då som sorgeprocessen verkligen kommer ge bestående resultat.

Med kärlek
Hasse Nyander
 

Kommentera här: