I FramtidenJag ser en framtid där man inte pratar om religionstillhörighet, för religion existerar inte utan var och en har sina egna trossatser.

Jag ser en framtid där man inte pratar om partipolitisktillhörighet, för partipolitik existerar inte längre.

För mig en underbar och kärleksfull vision som definitivt bor i mitt hjärta. Detta är något som jag inte heller tror ligger så lång bort i framtiden. För det är redan idag fler och fler som väljer att inte ha någon religionstillhörighet, fler och fler blir ”otrogna” sin partpolitiskatillhörigheter. En positiv utveckling anser jag när gränser suddas ut och grupperingar beblandar sig med varandra. Där var och en står för sig utan att man som grupp måste tycka lika och ändå vara en enhet i olikheterna.

En utvecklingsprocess som leder till en samverkan och samstämmighet. En utveckling som ger och tillåter mångfaldens underbara variation. Vi är Ett men fria att var helt oss själva. Att vi alla är Ett innebär inte att vi måste vara lika, tänkalika – utan att vi måste respektera varandra och våra olika nyanser i detta Ett.

För mig är religion och politik olika sidor av samma mynt. Ett mynts olika sidor går inte att separera från varandra. Men dessa olika sidor styr världen var och en på sitt sätt och tillsammans. Jag ser en inre bild hur vi smälter ner detta mynt och låter dess metall flyta ut och ta den form det vill. Det är min bild av framtiden då inte religion eller partipolitisktillhörighet styr, utan vi styr världen i samverkan med världen - Vi är Ett.

Ett med varandra, Ett med alla djur, Ett med alla levande väsen, Ett med jorden – Ett med Världsalltet.

Så följ med mig in i framtiden, genom att bara var du och vara en del i detta Ett där det finns utrymme för allas olikheter.

Med kärlek
Hasse NyanderKommentera här: