Vi och dom

 
 
Det kommer inte kunna ske några förändringar på ett stort och avgörande plan, förrän vi slutar att se mänskligheten i vi och dom. Detta gäller i alla grupperingar oavsett indelning och grupptillhörig, för det är först när vi ser mänskligheten i vi så kan vi tillsammans börja göra den stora förändringen. Så det viktigaste i nu är att förmedla och inse att vi är ETT, vi är alla sammankopplade på ett energimässigt plan. Vår stora lärdom nu är att lära oss att vi är ETT. Först då kan förändring och det paradigmskifte ske som så många av oss väntar på.
 
Tack och lov så har avståndet mellan vi och dom hela tiden krympt genom historien och hela tiden så har ”viet” expanderat. Detta är något som fortgått hela tiden och kommer att fortgå till vi alla är ETT.
 
Som exempel på detta: Förr stred man mellan gårdagarna, det var den tidens vi och dom, sen blev det mellan byarna för att expandera till att bli mellan landskap. Detta expanderande av ”viet” fortgick till det blev vi i Sverige, vi i Skandinavium, vi i Europa … och det är ungefär där vi står idag. Så tittar vi bara genom historiken så förstår vi att vi är i ett sådant expanderande hela tiden och kommer att vara.
 
En dag kommer inte vi och dom existera utan hela mänskligheten har insett att vi är ETT och då finns endast VI.
 
Det finns möjligheter till lektioner i detta för oss varje dag i vår egen vardag. Varje gång du expanderar ditt vi och låter dom bli ett med ditt vi, så har du tagit ett steg i utvecklingen – ett steg i expanderandet av vad som är vi.
 
Vi säger ofta vi Svenskar, men det finns även vi och dom inom detta vi begrepp. Det är dags att sudda ut dessa gränsdragningar och tillsammans kan vi skapa den stora förändringen. Varje lite steg är ett steg i utvecklingen mot paradigmskiftet.
 
Lycka till mina vänner – livet är en skola och se till att ta möjligheterna till lärdom och utveckling som finns i dess system. Jag tänker anta utmaningen och göra mitt bästa, tänker du?
 
Med kärlek
Hasse Nyander