Min kyrka

 
 

Jag undrade mycket över var min kyrka fanns, på den tiden som vi hade kvar vår gamla lokal? Ett flertal kollegor sa då att jag snart skulle finna min kyrka, mitt kyrkorum och jag kände själv att jag snart skulle finna den. Jag sökte på många olika sätt och fann då och då intressanta objekt, men dessa objekt blev aldrig min kyrka. Det hände att jag snubblade på mållinjen, bland annat då det gällde Pater nostrekyrkan i Majorna, som sedermera blev förskola.

En dag när jag var på väg till jobbet, sa en inre röst – Här finns din kyrka. Jag tittade mig entusiastiskt runt, men där fanns ingen lokal som skulle kunna vara tänkbar som kyrkorum. Jag tittade mig runt och undrade om jag missade något? Plötsligt när jag stod där på trottoaren och spejade så kände jag mina fötter tydligt förankrade i marken, så automatiskt tittade jag ner på mina fötter och insåg – att här är min kyrka. Det spelade ingen roll var jag befann mig, för där jag var där var min kyrka.

Jag använder gärna begreppet Gud, för att påvisa att man inte kan ta patent på begreppsord, och av samma anledning använder jag väldigt medvetet ordet kyrka. Det är anledningen till att det var självklart att The Church of Good Will skulle innehålla ordet kyrka (Church).

För vad betyder kyrka egentligen? Jag skall börja med att berätta vad det inte står för. Ordet kyrka är inte ett begrepp för religion som vissa vill pålysa, till exempel är inte kristendom en kyrka utan en religion/trosuppfattning/organisation. Kyrka och tempel är likvärdiga begreppsord, så kyrka är en boning, byggnad, rum, plats, etc. Ordet kyrka kommer troligtvis från det grekiska ordet ”kyriaka”, som betyder ”Herrens” det vill säga Herrens egendom, hans tillhörighet. Kyrkan är inte någon organisation eller inrättning som människan har skapat – den är Herrens skapelse. Så enkelt uttryckt skulle man kunna säga att det är en helig plats, oavsett om det är en byggnad eller en plats i naturen som är skapad av Guds ande eller vilket begreppsord du nu använder. Den blir helig för att vi samlas där i denna kraft, det är på så sätt det blir en skapelse av Gud som vi alla är en del av.

Jag vet att ordet i allmän mening används på olika sätt, såväl i vardagsspråk som på högskolenivå. Och det tycker jag är okej. Men jag vill gärna poängtera och påvisa vad jag och The Church of Good Will utgår ifrån då vi använder ordet kyrka.

Slut dina ögon och känn på ordet kyrka … vad innebär det för dig?

Om man däremot lägger till Svenska-, Pingst-, Spiritualistiska-kyrkan, etc. så blir det med ens en organisation/religion, men det är inte ordet kyrka som skapar organisationen/religionen utan ordet som står framför.

Ett av de allra vackraste uttrycken jag vet är  Be the church (var kyrkan). För vår egen boning är den allra viktigaste och heligaste av alla kyrkor. Det är där vi tillåter oss att vara av det gudomliga och inser det gudomliga i våra väsen. Så ni kan tänka er när alla våra kyrkor möts så bildar vi tillsammans en magnifik kyrka oavsett var och när vi samlas i kraften.

För att kunna vara sin egen kyrka behöver kropp, själ och ande vara i balans – själslig frid.

Första gången som jag hörde Peter LeMarc sjunga ”Min kyrka”, så slog något an i mig och jag kände starkt hur han sjöng om ”Min kyrka”.

En länk om du aldrig hört ”Min kyrka” med Peter LeMarc eller vill njuta av den igen.
https://www.youtube.com/watch?v=TJ7u3co2aU0

All kärlek till er
Hasse Nyander